Αρχική | Το ιατρείο | Συμβουλές | Νοσήματα | Επικοινωνία


Σπουδές και ειδικότητα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετεκπαίδευση στο National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, UK.


Βιογραφικό Dr. Θεοδώρας Γιολτζόγλου

 

Σπουδές: 

Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης 1990-1996.

 

Πτυχία/Τίτλοι:  

Πτυχίο Ιατρικής ΑΠΘ 1996

Τίτλος ιατρικής ειδικότητας Νευρολογίας 2004. 

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2010.

  

Εργασιακή εμπειρία:  

Υπηρεσία στο αγροτικό ιατρείο Ευλάλου, Κ.Υ. Σταυρούπολης, Ξάνθης, από 29/10/96 ως 10/05/98.

Ειδικότητα στην Παθολογία στην Παθολογική κλινική του ΓΝΝ Κομοτηνής από 30/06/98 ως 29/12/98 και από 01/09/99 ως 30/11/99.

Ειδικότητα στην Ψυχιατρική στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από 04/02/00 ως 03/08/00.

Ειδικότητα στην Νευρολογία στην Β΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική  του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ από 09/11/00 ως 12/08/04.

Μετεκπαίδευση στην νόσο Πάρκινσον, Διαταραχές Κινητικότητας και θεραπεία με αλλαντική τοξίνη (BoTox) στο Λονδίνο (Honorary Clinical Assistant -Research Fellow, in Parkinsons Disease and Movement Disorders, to Prof Andrew Lees, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London, UK), από  17/2/2003 ως 15/8/2003.

Από 2005, επιστημονική συνεργάτης Β΄Νευρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Από 25/9/2005 λειτουργώ ιατρείο στη Θεσ/νίκη.

 

 

 Ειδικά ενδιαφέροντα στην Νευρολογία:

Τα ειδικά ενδιαφέροντά μου είναι η νόσος του Πάρκινσον και οι λοιπές διαταραχές κινητικότητας καθώς και η αντιμετώπισή τους συντηρητικά, με χορήγηση αλλαντικής τοξίνης (για τις  δυστονίες και σπαστικότητα) ή χειρουργικά.

Ερευνητική δραστηριότητα:

Αφορά στην νόσο Πάρκινσον και τις διαταραχές κινητικότητας

 1. Βασική έρευνα:

Διδακτορική διατριβή με θέμα «Ο ρόλος της αστρογλοίας στη διαδικασία νευροεκφύλισης σε πειραματικό μοντέλο της νόσου του Πάρκινσον», από την οποία προέκυψαν οι παρακάτω εργασίες:

 

 1. “Pole test and dopaminergic cell loss correspondence in two different MPTP mouse models” (Gioltzoglou T, Lourbopoulos A, Nousiopoulou E, Touloumi O, Milonas I, Taskos N, Grigoriadis N), 13th  International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 7-11 June 2009, Paris.
 2. “Kinetics of astroglial response in relation to neurodegeneration in two different MPTP models” (Gioltzoglou T, Lourbopoulos A, Nousiopoulou E, Touloumi O, Milonas I, Taskos N, Grigoriadis N),  24th Panhellenic Congress of Neurology, 20-23/5/2010, Kos.
 3. “Pole test and dopaminergic cell loss correspondence in two different MPTP mouse models” (Gioltzoglou T, Lourbopoulos A, Nousiopoulou E, Touloumi O, Milonas I, Taskos N, Grigoriadis N), 24th Panhellenic Congress of Neurology, 20-23/5/2010, Kos.
 4. “Nestin protein is expressed in striatal astrocytes in the acute  though not the chronic 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse model” (Theodora Gioltzoglou, Athanasios Lourbopoulos, Evangelia Nousiopoulou, Eleni Polyzoidou, Olga Touloumi, Ioannis Milonas, Nikolaos Taskos, Nikolaos Grigoriadis), 14th  International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 13-17 June 2010, Buenos Aires.
 5. “Evidence for NFkB – related neuronal and glial pathology in the acute though not the chronic 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse model” (Theodora Gioltzoglou, Athanasios Lourbopoulos, Evangelia Nousiopoulou, Eleni Polyzoidou, Olga Touloumi, Ioannis Milonas, Nikolaos Taskos, Nikolaos Grigoriadis), 14th Congress of the European Federation of Neurological Societies, 25-18 September 2010, Geneva.

 

Επίσης από το 2007, είμαι μέλος της ομάδας των reviewers του περιοδικού “Neural Regeneration Research”.

 

Κλινική έρευνα:

 

Πολυκεντρικές μελέτες για νέα φάρμακα στην νόσο Πάρκινσον:

 

 1. DA2APD-0075-031
 2. STRIDE PD (CELC200A2401/2939107)
 3. TRUST

 

 

 

Μεταπτυχιακά σεμινάρια:

 

      1. 2000/2001: Πρόγραμμα άσκησης στην Πυρηνική Ιατρική για γιατρούς  (25  μαθήματα).

      2. 23/11-27/11/2004: Μεταπτυχιακό σεμινάριο νευροανοσολογίας (22 ώρες).

3. 10/2-11/2/2005:  Deep Brain Stimulation for the Treatment of Parkinson Disease and Essential Tremor Training  Barcelona, Spain.

4. 19/5-21/5/2006: Myofascial Pain and Dysfunction – Trigger Points, Thessaloniki

 

 

Δημοσιεύσεις

 

1.        Gioltzoglou T, Cordivary C, Lee  PJ, Hanna MG, Lees AJ.  Problems with botulinum toxin treatment in mitochondrial cytopathy: a case report and review of the literature. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2005;76:1594-1596.

2.        Gioltzoglou T, Milonas I, Lees AJ.  Case of DYT1 dystonia triggered by bite from a moray.  Mov Disord. 2006 Sep;21(9):1536-7.

3.        ‘Epidemiology, aetiology and pathogenesis of Parkinson’s disease’ – “Prosengisis” 1995, March, 30 : 38 – 43.

4.         G..Mentenopoulos, T. Doskas, T. Gioltzoglou, M. Soumpourou, T. Afrantou,P.Ιoannides, I. Milonas. Pramipexole in the treatment of restless legs          syndrome : a follow up study. European Journal of Neurology, p. 208, vol. 9   suppl 2, October 2002.

5.        Orologas A,Gioltzoglou T, Pervanidou D, Soumpourou M, Afrantou T, Ntoskas T. Multiple Sclerosis and Guilain Barre Syndrome: a case report. Neurologia 11: 3-2002.

6.        Karakostas D, Afrantou T, Gioltzoglou T, Chatzisotiriou A, Patsalas I, Kontopoulos B, Drevelengas A, Kouskouras K, Milonas I. Solitary metastasis of  lung adenocarcinoma in the III ventricle. Neurologia 11: 3-2002.

7.        Gioltzoglou T, Mavromatis I, Pervanidou D, Koutoula    O, Balla C, Milonas I. Multifocal acquired demyelinating sensory and motor neuropathy: a case report responsive to IVIG treatment. Journal of Neurology, Vol 252, Suppl 2, June 2005.

8.        Papadopoulos K, Gioltzoglou T, Triantafillou A, Milonas I. Amyatrophic choreoathetosis with acanthocytosis: a case report. Journal of Neurology, Vol 252, Suppl 2, June 2005.

9.        Gioltzoglou T, Orologas A. Primary progressive multiple sclerosis (PPMS) presenting as fatigue and depression: a case report. European Journal of Neurology, p. 132, vol. 12 suppl 2, September 2005.

10.    Gioltzoglou T, Milonas I. Hedonistic Homeostatic Dysregulation Syndrome: a report of two cases. European Journal of Neurology, p. 79, vol. 13 suppl 2, September 2006.

11.    Kanta O, Gioltzoglou T, Taskos N, Milonas I. Paroxysmal Dyskinesia as a Presenting Symtom of Multiple Sclerosis. European Journal of Neurology, p.240, vol. 13 suppl 2, September 2006.

12.    Balla c, Gioltzoglou T, Artemis N, Taskos N. Progressive supranuclear palsy with hyposmia and assymetric onset : a case report. European Journal of Neurology, p 101, vol 15, September 2008.

13.    Gioltzoglou T, Lourbopoulos A, Nousiopoulou E, Touloumi O, Milonas I, Taskos N, Grigoriadis N. Pole test and dopaminergic cell loss correspondence in two different MPTP mouse models. Movement Disorders, S33-34, vol 24, May 2009.

14.    “Nestin protein is expressed in striatal astrocytes in the acute  though not the chronic 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse model” (Theodora Gioltzoglou, Athanasios Lourbopoulos, Evangelia Nousiopoulou, Eleni Polyzoidou, Olga Touloumi, Ioannis Milonas, Nikolaos Taskos, Nikolaos Grigoriadis), Movement Disorders, S206, vol 25(S2), May 2010.

15.    “Evidence for NFκB –related neuronal and glial pathology in the acute though not the chronic 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse model” (Theodora Gioltzoglou, Athanasios Lourbopoulos, Evangelia Nousiopoulou, Eleni Polyzoidou, Olga Touloumi, Ioannis Milonas, Nikolaos Taskos, Nikolaos Grigoriadis), European Journal of Neurology, p 116, vol 17, September 2010.

 

 

Κεφάλαιο σε βιβλίο

 

 1. Διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον.  Στο : Μεντενόπυλος Γ., Μπούρας K.,  Η νόσος του Πάρκινσον. University Studio Press, Thessaloniki, 2008.

 

 

 

Ομιλίες σε συνέδρια

 

 1. “Dystonic Disorders” In: 2nd Department of Neurology, AHEPA hospital, Postgraduate Seminars and Lectures,  Fall 2005.
 2. “ Musician’s Dystonia as a part of the Dystonic Spectrum” In: 1st World Congress “Musicians’ Medicine”, 7-9/4/2006, Thessaloniki
 3. “ New Developments in the Treatment of Parkinson’s Disease” In: “Alzheimer’s Disease – Parkinson’s Disease” Meeting of the Greek Neurologic Society, 23/9 2006, Istanbul.
 4. “Diagnosis of Parkinson’s Disease” in 2nd Congress of IKA, June 2007.
 5.  “Etiopathogenesis of Parkinson’s Disease” Part of Round Table in 22nd

Congress of Greek Neurologists, 1-5/May 2008, Chania.

 1. “Presentation of video case” in Movement Disorders Teaching Course, in 23rd Congress of Greek Neurologists,14-17 May 2009, Thessaloniki.
 2. “Neuroimmunology of Movement Disorders” in Neuroimaging in Nuclear Medicine, 20/3/2010, Thessaloniki.
 3. Psychiatric Complications of dopa-treatment. Part of Round table in 3rd European Congress of the International Neuropsychiatric Association and 4th Mediterranean Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 18-21 November 2010, Thessaloniki.
 4. "The pharmacology in Parkinson's disease" Στρογγυλή τράπεζα στο 5th International Congress on Brain and Behaviour and 18th Thessaloniki Conference, 3-6 November 2011, Thessaloniki και 10. Latest pharmacological approach in Parkinson's disease. Στρογγυλή τράπεζα στο Joint WPA-INA-HSRPS International Psychiatric Congress, 29/11-2/12-2012, Athens

 

 

 

Posters

 

 1. “Depression in institutionalized patients”, (D. Kalfas, I. Pavlidis, Th. Gioltzoglou, I. Pervos, A. Chatzidimou, A. Papanikolaou, A. Kanistras), in the 13th  South European Society for Neurology and Psychiatry Congress, 27-30/9/2000, Thessaloniki.
 2. “Pramipexole in depression in Parkinson’s disease”,(G. Mentenopoulos, T. Doskas, T. Gioltzoglou, M. Suburu, I. Milonas),  XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, Japan.
 3. “Pramipexole in the treatment of restless legs syndrome : a follow up study”, (G. Mentenopoulos, T. Doskas, T. Gioltzoglou, M. Soumpourou, T. Afrantou, P. Ioannides, I. Milonas),  6th Congress of the EFNS (European Federation of Neurological Societies), 26-29/10/2002, Vienna.
 4. “Multiple Sclerosis and Guilain Barre Syndrome: a case report”,  (Orologas A, Gioltzoglou T, Pervanidou D, Soumpourou M, Afrantou T, Ntoskas T.), 18th Panhellenic Congress of Neurology, 6-9/11/2002, Athens.   
 5.  “Solitary metastasis of  lung adenocarcinoma in the III ventricle”, (Karakostas D, Afrantou T, Gioltzoglou T, Chatzisotiriou A, Patsalas I, Kontopoulos B, Drevelengas A, Kouskouras K, Milonas I.), 18th Panhellenic Congress of Neurology, 6-9/11/2002, Athens.
 6.  “The efficacy of Quetiapine in Parkinsonian- Demented patients” (Doskas T., Soumpourou M., Gioltzoglou T., Afrantou T., Milonas I.), 14th Conference of the South – East European Society for Neurology and Psychiatry, 16 – 19/10/2003, Thessaloniki.
 7. “Dysgenesis of corpus callosum, heterotopia of gray matter and intrahemispheric cyst in a young adult” (Tsounis S., Afrantou T., Triantafillou A., Gioltzoglou T., Milonas I), 14th Conference of the South – East European Society for Neurology and Psychiatry, 16 – 19/10/2003, Thessaloniki.
 8. “Multifocal acquired demyelinating sensory and motor neuropathy: a case report responsive to IVIG treatment” (Giltzoglou T, Mavromatis I, Pervanidou D, Koutoula O, Balla C, Milonas I), 15th Meeting of the European Neurological Society, 18 – 22/6/2005, Vienna.
 9. “Amyatrophic choreoathetosis with acanthocytosis: a case report” (Papadopoulos K, Gioltzoglou T, Triantafillou A, Milonas I),  15th Meeting of the European Neurological Society, 18 – 22/6/2005, Vienna.
 10. “Primary progressive multiple sclerosis (PPMS) presenting as fatigue and depression: a case report”, (Gioltzoglou T, Orologas A), 9th Congress of the EFNS (European Federation of Neurological Societies), 17 – 20/9/2005, Athens.
 11. “Hedonistic Homeostatic Dysregulation Syndrome: a report of two cases” (Gioltzoglou T, Milonas I.). 10th Congress of the EFNS (European Federation of Neurological Societies), 2-5/9/2006, Glasgow.
 12. Paroxysmal Dyskinesia as a Presenting Symptom of Multiple Sclerosis” (Kanta O, Gioltzoglou T, Taskos N, Milonas I). 10th Congress of the EFNS (European Federation of Neurological Societies), 2-5/9/2006, Glasgow.
 13. “Surgical treatment of a cortical malformation in a medically resistant epilepsia   partialis continua” (Koutoula O, Karacostas D, Foroglou N, Karkavelas G, Taskos N, Gioltzoglou T, Milonas I),  2nd Panhellenic Congress of Epilepsy, 10 – 12/11 2006, Thessaloniki.
 14. “Pole test and dopaminergic cell loss correspondence in two different MPTP mouse models” (Gioltzoglou T, Lourbopoulos A, Nousiopoulou E, Touloumi O, Milonas I, Taskos N, Grigoriadis N), 13th  International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 7-11 June 2009, Paris.
 15. “Kinetics of astroglial response in relation to neurodegeneration in two different MPTP models” (Gioltzoglou T, Lourbopoulos A, Nousiopoulou E, Touloumi O, Milonas I, Taskos N, Grigoriadis N),  24th Panhellenic Congress of Neurology, 20-23/5/2010, Kos.
 16. “Pole test and dopaminergic cell loss correspondence in two different MPTP mouse models” (Gioltzoglou T, Lourbopoulos A, Nousiopoulou E, Touloumi O, Milonas I, Taskos N, Grigoriadis N), 24th Panhellenic Congress of Neurology, 20-23/5/2010, Kos.
 17. “Nestin protein is expressed in striatal astrocytes in the acute  though not the chronic 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse model” (Theodora Gioltzoglou, Athanasios Lourbopoulos, Evangelia Nousiopoulou, Eleni Polyzoidou, Olga Touloumi, Ioannis Milonas, Nikolaos Taskos, Nikolaos Grigoriadis), 14th  International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 13-17 June 2010, Buenos Aires.
 18. “Evidence for NFκB –related neuronal and glial pathology in the acute though not the chronic 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse model” (Theodora Gioltzoglou, Athanasios Lourbopoulos, Evangelia Nousiopoulou, Eleni Polyzoidou, Olga Touloumi, Ioannis Milonas, Nikolaos Taskos, Nikolaos Grigoriadis), 14th Congress of the EFNS (European Federation of Neurological Societies), 25-28 September 2010, Geneva.

 

Congresses

 

1.      2nd Congress of the Surgical Union of North Greece 12-14/10/1995, Thessaloniki.

2.      Hand Surgery meeting, 29/1/2000, Xanthi.

3.      1st Panhellenic Congress “Sports Medicine in 21st century”, 10-12/5/2001, Thessaloniki.

4.      “Diurnal Somnolence : causes and consequences”- meeting, 10/3/2001, Thessaloniki.

5.      19th Spring Meeting of Greek Neurologists, 18-20/5/2001, Kalambaka.

6.      XVII World Congress of Neurology, 16-22 June 2001, London.

7.      “The autoimmune diseases for non specialists”, meeting, 8/12/2001, Thessaloniki.

8.      “Neurologic Emergencies in paediatric practice”, meeting, 30/3/2002, Thessaloniki.

9.      “Epilepsy, diagnosis and treatment”, meeting, 6/4/2002, Thessaloniki.   

10.  6th EFNS Congress, 26-29 October 2002, Vienna.

11.  7th EFNS Congress, 30/8-2/9 2003, Helsinki.

12.  14th Conference of the South – East European Society for Neurology and               Psychiatry, 16 – 19/10/2003, Thessaloniki

13.  1st  Educational Meeting of the Greek Neurologic Society about “Spasticity”, 14/12/2003, Thessaloniki( 1 CME credit).

14.  14th Meeting of the European Neurological Society, 26 – 30/6 2004, Barcelona.       

15.  19th Panhellenic Congress of Neurology, 17 – 20/3/2005, Thessaloniki

        (7 CME credits).

16.  9th EFNS Congress, 17-20/9 2005, Athens.

17.  20th Panhellenic Congress of Neurology, 16 – 19/3/2006, Larissa (5 CME credits). 

18.  1st World Congress “Musicians’ Medicine”, 7-9/4/2006, Thessaloniki.

19.  10th EFNS Congres, 2 – 5/9 2006, Glasgow (4 CME credits).

20.   “Alzheimer’s Disease – Parkinson’s Disease” Meeting of the Greek Neurologic Society, 23/9 2006, Istanbul (3 CME credits).

21.  15th  Conference of the South – East European Society for Neurology and               Psychiatry, 11 – 14/10 2006, Thessalonki.

22.  2nd Panhellenic Congress of Epilepsy, 10 – 12/11 2006, Thessaloniki.

23.  Congress on  “Child Immobility” 17 – 18/3 2007, Thessaloniki (9 CME credits).

24.  21st Panhellenic Congress of Neurology, 19 – 22/4/2007, Athens (21 CME credits).

25.  11TH International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 3-7 June 2007, Istanbul (37 CME credits).

26.  14th Meeting of the European Neurological Society, 16 – 20/6/2007, Rhodes (15 CME credits).

27.  11th EFNS Congress, 24 – 28/8/2007, Brussels.

28.  3rd International Congress on Brain and Behavior, 28/11 – 2/12/07, Thessaloniki.

29.  22nd Panhellenic Congress of Neurology, 1-5/5/08, Chania (  credits)

30.  Toxins 2008, 12-14/6/08, Baveno, Italy

31.  12th EFNS Congress, 23-26/8/2008, Madrid.

32.  Activa DBS CCGI-Advanced users meeting, 23-24/2/09, Athens.

33.  9th International Conference AD/PD 2009, 11-15/3/09, Prague (25 credits).

34.  23rd Congress of Greek Neurologists,14-17 May 2009, Thessaloniki.

35.  13th  International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 7-11 June 2009, Paris.

36.  24th Panhellenic Congress of Neurology, 20-23/5/2010, Kos.

37.  14th Congress of the EFNS (European Federation of Neurological Societies), 25-28 September 2010, Geneva.

38.  14th  International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 13-17 June 2010, Buenos Aires.

39.  3rd European Congress of the International Neuropsychiatric Association and 4th Mediterranean Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 18-21 November 2010, Thessaloniki.

40.  7th International Congress on Mental Dysfunctions and other Non-Motor Features in Parkinson’s Disease and Related Disorders, 9-12 December 2010, Barcelona.

41.  “Neurophysiology, Diagnosis and Therapy in Neurology (MS and Movement Disorders)”, 20-21 May 2011, Corfu.

42.  15th  International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 13-17 June 2011, Toronto, ON, Canada.

[επιστροφή]

 


Διεύθυνση Ιατρείου - Νευροφυσιολογικού Εργαστηρίου: Ερμού 73 (Πλατεία Αγίας Σοφίας) 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310242040, 6944524652 | email: theogiol@hotmail.com